A document of the Wieluń municipal authorities regarding the settlement with the Archbishop of Gniezno from 1526. Cover Image

Dokument władz miejskich Wielunia w sprawie ugody z Arcybiskupem Gnieźnieńskim z 1526 r.
A document of the Wieluń municipal authorities regarding the settlement with the Archbishop of Gniezno from 1526.

Author(s): Tadeusz Nowak, Tadeusz Grabarczyk
Subject(s): Local History / Microhistory, 16th Century, Interwar Period (1920 - 1939)
Published by: Wieluńskie Towarzystwo Naukowe

Summary/Abstract: Umowa między władzami Wielunia a arcybiskupem gnieźnieńskim zachowa¬ła się do naszych czasów w postaci oryginalnego dokumentu przechowywanego w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie. Ponadto jego kopia znajduje się też w formie wpisu do księgi wieluńskiej radzieckiej przechowywanej w AGAD w Warszawie. Do tego właśnie zapisu dotarł Karol Wójcikiewicz, który w okre¬sie międzywojennym zbierał materiały archiwalne dotyczące historii Wielunia. Sporządzony przez niego własnoręczny odpis jest obecnie w zasobach Archi¬wum Państwowego w Poznaniu. Poznańska kopia znana była R. Rosinowi, któ¬ry wykorzystał zawarte tam informacje o cechach rzemieślniczych funkcjonują¬cych w XVI w. w Wieluniu.

  • Issue Year: 5/2005
  • Issue No: 5
  • Page Range: 41-56
  • Page Count: 16
  • Language: Polish