PARROT Cover Image

PAPAGAJI
PARROT

Author(s): Aleksander Genis
Contributor(s): Melina Panaotović (Translator)
Subject(s): Novel
Published by: Културни центар Новог Сада

Summary/Abstract: Počeše kaprici, trebalo je preći reku. Na drugoj obali Gudzona prve su nas dočekale otrovno-zelene ptice sa prodornim glasom i kljunom čišćim od moga. Do dana današnjeg takve sam video samo u kavezu. No, ove su letele na slobodi, nasrtljivo pokazujući svima, da je neće jeftino prodati.

  • Issue Year: 2009
  • Issue No: 457
  • Page Range: 14-16
  • Page Count: 3
  • Language: Serbian
Toggle Accessibility Mode