POLITICS OF SUBJECTIVITY AND IDEOLOGY OF GENRE Cover Image

POLITIKA SUBJEKTIVNOSTI I IDEOLOGIJA ŽANRA
POLITICS OF SUBJECTIVITY AND IDEOLOGY OF GENRE

Author(s): Felicity A. Nussbaum
Contributor(s): Viktorija Krombholc (Translator)
Subject(s): Cultural Essay, Theory of Literature
Published by: Културни центар Новог Сада

Summary/Abstract: Vladajuća shvatanja o subjektu u osamnaestom veku, dugo pripisivana zdravom razumu, zasnovana su na pretpostavci da je znanje rezultat iskustva i da univerzalna ljudska priroda postoji nezavisno od istorijskih okvira. Drugim rečima, svaki pojedinac deo je transistorijske ljudske prirode koja se razlikuje od prirode drugih vrsta po svojoj sposobnosti da donosi etički zasnovane odluke i po svom dubokom poštovanju prošlosti. Iznad svega, ljudskoj se svesti pripisuje univerzalna sposobnost stvaranja simbola. Uprkos svojoj univerzalnosti, humanizam, onako kako je doživljavan u Engleskoj u osamnaestom veku, dozvoljava protivrečnosti unutar svog teorijskog okvira, jer se oslanja na dualistički koncept podeljene ljudske prirode, koja je paradoksalna, pa čak i nedosledna.

  • Issue Year: 2009
  • Issue No: 459
  • Page Range: 81-89
  • Page Count: 9
  • Language: Serbian