AUTOBIOGRAPHICAL AGREEMENT, TWENTY FIVE YEARS LATER Cover Image

AUTOBIOGRAFSKI SPORAZUM, DVADESET PET GODINA KASNIJE
AUTOBIOGRAPHICAL AGREEMENT, TWENTY FIVE YEARS LATER

Author(s): Philippe Lejeune
Contributor(s): Dragana Zubac (Translator)
Subject(s): Cultural Essay, Theory of Literature
Published by: Културни центар Новог Сада

Summary/Abstract: Danas se stidim ovog jubilarnog naslova, nastalog u mom razgovoru sa Anom Kabale. Čitao sam rasprave o lepom ponašanju. U svom bontonu iz 1893. godine, baronica Staf bila je vrlo jasna: „Samo je osećaj velikodušnosti taj koji čini da izbegavamo govore o sebi, čak i kada je to na našu štetu. Svoje Ja treba uključivati što je manje moguće, jer ono je gotovo uvek tema koja je drugima neprijatna ili dosadna“. Ali, ovde će biti reči o teorijskoj avanturi u kojoj je Ja samo povod.

  • Issue Year: 2009
  • Issue No: 459
  • Page Range: 44-54
  • Page Count: 11
  • Language: Serbian