NAMELESS WOMAN Cover Image

BEZIMENA ŽENA
NAMELESS WOMAN

Author(s): Maxine Hong Kingston
Contributor(s): Aleksandra Izgarjan (Translator)
Subject(s): Novel
Published by: Културни центар Новог Сада

Summary/Abstract: „Ne smeš nikom da kažeš”, rekla mi je majka, „ono što ću ti sada reći. U Kini tvoj otac je imao sestru koja se ubila. Bacila se u porodični bunar. Kažemo da tvoj otac ima samo braću zato što je to kao da se ona nikada nije ni rodila.

  • Issue Year: 2008
  • Issue No: 454
  • Page Range: 44-52
  • Page Count: 9
  • Language: Serbian