FOREWORD ABOUT MOBY DICK Cover Image

PREDGOVOR MOBI DIKU
FOREWORD ABOUT MOBY DICK

Author(s): Edward W. Said
Contributor(s): Igor Cvijanović (Translator)
Subject(s): Other Language Literature, Cultural Essay
Published by: Културни центар Новог Сада

Summary/Abstract: Svojom odvažnom estetskom lepotom i zastrašujućom snagom Mobi Dik je zavredio visokocenjeno mesto i kao roman i kao izuzetan kulturni dokument. Nijedan roman u Evropi nikada nije bio tako stran i sadržao tako neukrotivu energiju. Malo je, ipak, romanesknih junaka koji su upečatljiviji, originalniji i bolje osmišljeni od kapetana Ahaba.

  • Issue Year: 2008
  • Issue No: 452
  • Page Range: 38-48
  • Page Count: 11
  • Language: Serbian