The Clash of Ignorance Cover Image

Sraz s neznanjem
The Clash of Ignorance

Author(s): Edward W. Said
Subject(s): Social Sciences
Published by: Bosansko Narodno Pozorište - Zenica

Summary/Abstract: Članak Samuela Huntingtona “Sukob civilizacija” koji se pojavio 1993. u ljetnom broju Foreign Affairs, odmah je privukao neočekivanu pažnju, te izazvao lavinu reakcija. Kako je namjera tog članka bila dati Amerikancima originalnu tezu o “novoj fazi” svjetske politike po okončanju hladnog rata, Huntingtonovi argumenti izgledali su krupni, uvjerljivi, snažni, čak vizionarski. Jasno je bacio oko na svoju konkurenciju u rangu kreatora politike, teoretičare kao Francisa Fukuyamu i njegove ideje o “kraju povijesti”, kao i na masu onih koji su pozdravili globalizam, tribalizam i odumiranje države. Ali su oni shvatili samo neke od aspekata tog novog perioda, toliko im priznaje. A on će najaviti “ključni, doista središnji aspekt” onoga što će “svjetska politika najvjerojatnije predstavljati u narednim godinama”.

  • Issue Year: 2012
  • Issue No: 15
  • Page Range: 219-224
  • Page Count: 6
  • Language: Bosnian