Lost in Freedom: Competing Historical Grand Narratives in Post-Soviet Lithuania Cover Image

Lost in Freedom: Competing Historical Grand Narratives in Post-Soviet Lithuania
Lost in Freedom: Competing Historical Grand Narratives in Post-Soviet Lithuania

Author(s): Egidijus Aleksandravičius
Subject(s): Cultural Essay, Political Essay, Societal Essay
Published by: Vytauto Didžiojo Universitetas
Keywords: Grand narratives; Politics of memory; Historiography; Nationalism; Didysis naratyvas; Istoriografija; Atminties politika; Nacionalizmas

Summary/Abstract: The article analyzes changes in Lithuanian historiography, public space, and political decisions which occurred after 1990 and the restoration of independence. Freedomfor History and the Humanities meant diverse opinions and the extension of limits of academicself-expression. After the existence of a single compulsory version of the grand narrativeimposed for the Lithuanians by the Soviet occupiers “from the top”, cultural memory spacebecame filled with competing new narratives. The liberalization of academic historians andcultural researchers appeared to be often at odds with the broad masses’ and politicians’ interestsof nationalism. Academic and popular discourses diverged and the control of political power inshaping the Lithuanian memory gradually increased. These changes are worth particular attentionand reflection. Straipsnyje analizuojamos po 1990-ųjų ir nepriklausomybės atkūrimo lietuvių istoriografijoje, viešojoje erdvėje ir politiniuose sprendimuose įvykusios permainos. Laisvė istorijos mokslui ir visai humanistikai reiškė nuomonių skirtingumą ir akademinės saviraiškos ribų praplėtimą. Po vienos, privalomos, lietuviams iš viršaus sovietų okupantų primestos didžiojo pasakojimo versijos į kultūrinės atminties erdvę prasiveržė nauji pasakojimai, kurie ėmė tarpusavyje konkuruoti. Akademinių istorikų ir kultūros tyrinėtojų liberalėjimas neretai prasilenkė su platesnių masių bei politinio sluoksnio nacionalizmo interesais. Pradėjo išsiskirti akademinis ir populiarusis diskursas, o politinė valdžia ėmėsi pamažu didinti savo galias, kontroliuoti lietuvių atminties slinktį. Šios permainos yra vertos akylo tyrimo ir refleksijos.

  • Issue Year: 2013
  • Issue No: 60
  • Page Range: 319-338
  • Page Count: 20
  • Language: English