Educating and socializing influences on sentenced people Cover Image

Wychowawczo-resocjalizacyjne środki oddziaływania na skazanych
Educating and socializing influences on sentenced people

Author(s): Wiola Friedrich
Subject(s): Penology
Published by: Fundacja Pro Scientia Publica
Keywords: edukacja skazanych; środki resocjalizacyjno- wychowawcze; osadzeni; resocjalizacja; metody; kodeks karny wykonawczy;

Summary/Abstract: Na efektywność sankcji izolacyjnych, a więc i skuteczność kary pozbawienia wolności, wpływają działania prowadzone na etapie wykonawczym. Sposób funkcjonowania systemu penitencjarnego i prowadzenie oddziaływań poprawczych wobec skazanych. jest więc głównym i bardzo istotnym środkiem resocjalizacyjnym. Kodeks karny wykonawczy (k.k.w.) określa szereg środków, które mogą pomóc skazanemu w społecznej readaptacji i niepowrotności do przestępstwa. Zindywidualizowane oddziaływania na skazanego w ramach określonych systemów odbywania kary wyrażają zasadę indywidualizacji wykonywania kary pozbawienia wolności, a tym samym stanowią kontynuację zasady przewidzianej w art. 55 kodeksu karnego (k.k.), która mówi o dostosowaniu środka do konkretnego sprawcy. W art. 67 § 3 (k.k.w) ustawodawca określa nieenumeratywny katalog środków i metody oddziaływania penitencjarnego, którymi są: zatrudnienie, nauczanie, utrzymywanie kontaktów z rodziną i światem zewnętrznym, zajęcia kulturalno-oświatowe (art. 135 k.k.w.), zajęcia sportowe, środki terapeutyczne, nagrody, ulgi, kary dyscyplinarne, pomoc postpenitencjarna. Autorka skupi się na omówieniu czynników wspierających resocjalizację. Wzbogacenie wiedzy osobistej, rozwój zainteresowań, stymulacja intelektu oraz kształtowanie określonych cech osobowości, to korzyści płynące z tych form aktywności.

  • Issue Year: 2016
  • Issue No: 6
  • Page Range: 278-288
  • Page Count: 11
  • Language: Polish