Penitentiary Diagnosis of Crime Offenders Cover Image

Diagnoza penitencjarna sprawców przestępstw
Penitentiary Diagnosis of Crime Offenders

Author(s): Wiola Friedrich
Subject(s): Social Sciences, Sociology, Penology
Published by: Fundacja Pedagogium
Keywords: przestępcy; diagnoza psychologiczna; penitencjarystyka; izolacja więzienna

Summary/Abstract: Jednym z podstawowych standardów wykonywania kary pozbawienia wolności jest jej indywidualizacja, czyli zróżnicowanie oddziaływań, polegające na dostosowaniu ich do osobowości skazanego oraz celów wykonania kary. Prawidłowo przeprowadzona diagnoza psychologiczna, a szczególnie diagnoza penitencjarna powinna dobrze opisywać badane zjawisko. Diagnoza penitencjarna powinna obejmować opis obrazu klinicznego osoby pozbawionej wolności oraz podstawowe wskazania resocjalizacyjne. Opracowanie powstało na podstawie literatury przedmiotu, aktów prawnych i dostępnych wyników badań. Celem tego opracowania jest ukazanie diagnozy wykonywanej na potrzeby wymiaru sprawiedliwości, która ma charakter ciągły i powinna być przeprowadzana na każdym etapie odbywania kary. Efektem prawidłowo sporządzonego orzeczenia psychologiczno-penitencjarnego powinno być umieszczenie osadzonego w odpowiednim typie, rodzaju zakładu karnego oraz właściwym systemie odbywania kary pozbawienia wolności, a następnie prawidłowe dobranie środków wychowawczych, które mogą implikować skuteczność kary pozbawienia wolności.

  • Issue Year: 9/2015
  • Issue No: 1
  • Page Range: 43-54
  • Page Count: 10
  • Language: Polish