Documents concerning trips and fieldworks
by the staff of the Department of Folk Music,
Institute of Music, in the 1960s Cover Image
  • Price 3.90 €

Командировките и теренните проучвания на сътрудниците на Фолклорномузикалната секция на Института за музика през 60-те години на ХХ век в документи
Documents concerning trips and fieldworks by the staff of the Department of Folk Music, Institute of Music, in the 1960s

Author(s): Diana Danova-Damianova
Subject(s): History, Fine Arts / Performing Arts, Music
Published by: Институт за изследване на изкуствата, Българска академия на науките
  • Issue Year: 2016
  • Issue No: 4
  • Page Range: 27-39
  • Page Count: 12
  • Language: Bulgarian