Theology of Creation in Relation to the Contemporary Development of Natural and Technical Science Cover Image
  • Price 5.00 €

Teologija stvaranja u odnosu na suvremeni razvoj prirodne i tehničke znanosti
Theology of Creation in Relation to the Contemporary Development of Natural and Technical Science

Author(s): Tomislav Smiljanić
Subject(s): Recent History (1900 till today), Theology and Religion, Religion and science , 19th Century
Published by: Franjevačka teologija Sarajevo
Keywords: faith; theology of creation; natural sciences; technical sciences; evolution; Paleoanthropology;

Summary/Abstract: Devetnaesto i dvadeseto stoljeće možemo nazvati s pravom stoljeća znanstvenih revolucija. Devetnaesto stoljeće više je obilježeno napretkom prirodnih znanosti nego tehničkih, no prava znanstvena revolucija krenula je u dvadesetom stoljeću nezaustavljivim tijekom napredovanja tehničkih znanosti. Stoga se znanstvena revolucija dvadesetog stoljeća razlikuje od one u devetnaestom po tome što proboj i rast tehničkih znanosti i tehnoloških dostignuća ne uznemiruje više samo čovjeka i društvo u cjelini i na svim poljima ljudskog djelovanja, nego ugrožava ili čak proglašuje nevažećim i prirodne zakone za koje se vjerovalo da su čvrsti, sigurni i nepromjenjivi. Nove spoznaje tehnološkog napretka od genetike do kibernetike ne donose samo daljnji razvoj što je vidljivo i u tome što su se tehnika i tehnološka dostignuća u zadnjih pedeset godina razvili i napredovali više nego od povijesti čovječanstva, nego donose cijele lomove razgraničenja u prirodnim znanostima, koje više i ne mogu postojati bez tehničkih znanosti.

  • Issue Year: 2017
  • Issue No: 46
  • Page Range: 155-168
  • Page Count: 14
  • Language: Croatian