Autofiction in Belgrade Cover Image

Аутофикција у Београду
Autofiction in Belgrade

(Културе, нације, аутофикције: међународна конференција, Филолошки факултет у Београду, 5–6. октобра 2013)

Author(s): Vesna Elez
Subject(s): Serbian Literature, Book-Review
Published by: Институт за књижевност и уметност
  • Issue Year: 46/2014
  • Issue No: 152
  • Page Range: 345-348
  • Page Count: 4
  • Language: Serbian