New publication: The Stylistics of Spoken and Written Czech Cover Image

Vyšla Stylistika mluvené a psané češtiny
New publication: The Stylistics of Spoken and Written Czech

Author(s): Soňa Schneiderová
Subject(s): Western Slavic Languages
Published by: AV ČR - Akademie věd České republiky - Ústav pro jazyk český

Summary/Abstract: This article is a review of Jana Hoffmannová – Jiří Homoláč – Eliška Chvalovská – Lucie Jílková – Petr Kaderka – PetrMareš – Kamila Mrázková: Stylistika mluvené a psané češtiny. Praha: Academia, 2016. 510 s.

  • Issue Year: 100/2017
  • Issue No: 2
  • Page Range: 93-98
  • Page Count: 6
  • Language: Czech