Alien or Just Different – Several Ethical Aspects of Dehumanisation Cover Image

Obcy czy po prostu Inny? Wybrane etyczne aspekty dehumanizacji
Alien or Just Different – Several Ethical Aspects of Dehumanisation

Author(s): Dawid Wincław
Subject(s): Ethics / Practical Philosophy, Social Philosophy
Published by: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej
Keywords: dehumanizacja; Inny; Obcy; esencja; infrahumanizacja; dialog; antagonizm

Summary/Abstract: Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie czy specyficzny sposób postrzegania „obcego”, zbadany i opisany przez psychologię społeczną, ma swój filozoficzny odpowiednik w naukach o moralności oraz czy możliwe jest przejście z refleksji psychologicznej do namysłu etycznego. Autor rozważa także szczególny charakter trzech rodzajów relacji „my – oni”, „swoi – obcy”, „ja – ty”. W ustaleniu różnic i podobieństw między refleksją filozoficzną a psychologiczną wykorzystany został podział dehumanizacji ze względu na formy, które może ona przybierać, zaproponowany przez włoską badaczkę, Chiarę Volpato. W wyniku szczegółowych analiz autor dochodzi do wniosku, że pewnym remedium na kategorialny i esencjalizujący charakter dehumanizacji jest zwrócenie się ku relacji „ja – ty”, opisywanej przez filozofię dialogu. Zwrot ten mógłby przyczynić się do zapobiegania szkodliwym antagonizmom społecznym i pozwala dostrzec w „Innym” nie wrogie i zagrażające indywiduum, lecz równorzędnego uczestnika dialogicznej relacji.

  • Issue Year: 2016
  • Issue No: 19
  • Page Range: 93-115
  • Page Count: 24
  • Language: Polish