PROPERTY OF HASAN-AGA PRIBOJAC Cover Image
  • Price 5.00 €

VAKUFNAMA HASAN-AGE PRIBOJCA
PROPERTY OF HASAN-AGA PRIBOJAC

Author(s): Faruk Dizdarević
Subject(s): Cultural history, The Ottoman Empire
Published by: Almanah
Keywords: The Ottoman Empire; Vakuf; Hasan-aga; Turkish; Bosnian road;

Summary/Abstract: U ovom radu govori se o Hasan-aginom vakufu i vakufnami i njihovom uticaju na dalji razvoj Priboja na Limu. Starješina Pribojskog agaluka Hasan-aga uvakufio je dio svoga imetka i sačinio o tome dokument. Vakufnama, ispisana staroturskim jezikom u 68 redaka na debljem svitku papira veličine 84x26,5cm, legalizovana je 1 zulkadeta 1171. godine po Hidžri, odnosno 7. jula 1758. godine u Novoj Varoši, sjedištu kadiluka Stari Vlah u čijem sastavu je bila nahija Priboj. Dokument se čuvao u Vakufsko-mearifskom povjereništvu u Priboju do Drugog svjetskog rata kada mu se gubi trag. Godine 1940. Kasim Hadžić, profesor sarajevske Medrese, sačinio je prijepis Vakufname a Alija Bejtić zajedno sa prijevodom objavljuje ga u svojoj publikaciji Priboj na Limu pod Osmanlijskom vlašću 1418-1912, Sarajevo 1945.

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 59-60
  • Page Range: 205-224
  • Page Count: 20
  • Language: Bosnian