IGNORANCE, FEAR OR BOTH Cover Image
  • Price 4.90 €

NEZNANJE, STRAH, ILI OBOJE
IGNORANCE, FEAR OR BOTH

Author(s): Rifat Alihodžić
Subject(s): Nationalism Studies, Cultural Essay
Published by: Almanah
Keywords: Bosniak history; Montenegro;

Summary/Abstract: Zbog čega smo mi danas ovdje? Koji se narod još, makar evropski, u praskozorje trećeg milenijuma skuplja da bi odredio neko, ili prihvatio svoje zaboravljeno ime? Ovo je krivica koju ne treba da pripišemo sebi, iako se, sa ovom činjenicom, teturamo cijeli jedan vijek. Ovoliki period odrađanja od svog imena dovoljan je za prekid kolektivne memorije bilo kog naroda, i da on, kao nahoče, “priljubi” dato mu ime i prezime. Toliki period bez institucija, bez stožera koji bi čuvali kulturu, tradiciju, istoriju i sve ono što čovjeka čini pripadnikom jednog naroda, udaljio nas je od nas samih, udaljio toliko daleko da smo na ivici zaborava.

  • Issue Year: 2003
  • Issue No: 23-24
  • Page Range: 183-187
  • Page Count: 5
  • Language: Bosnian