The Aging Process of the Population in Modern Russia and its Consequences Cover Image

Процесс старения населения в современной России и его последствия
The Aging Process of the Population in Modern Russia and its Consequences

Author(s): Olga Olegovna Sekicki-Pavlenko
Subject(s): Human Geography, Demography and human biology, Gerontology
Published by: Географски факултет, Универзитет у Београду

Summary/Abstract: Glavni trendovi u starosnoj strukturi stanovništva Rusije, su proces demografskog starenja. Članak analizira transformaciju starosne strukture stanovništva u smislu interakcije demografskih, socio-ekonomskih i političkih okolnosti. Analizirani indikatori karakterišu trenutno stanje i tendencije u razvoju procesa demografskog starenja. Klasifikacione osobine 'starosti' stanovništva su uvedene uzimajući u obzir regionalne razlike. Posebna pažnja je posvećena ekonomskim, socijalnim i etičkim posledicama, koje su uzrokovane procesom starenja.

  • Issue Year: 2016
  • Issue No: 13
  • Page Range: 145-156
  • Page Count: 12
  • Language: Russian