The strategic management of commercial real estates in Poland Cover Image

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE NIERUCHOMOŚCIAMI KOMERCYJNYMI W POLSCE
The strategic management of commercial real estates in Poland

Author(s): Rafał Zbyrowski
Subject(s): Economy, Business Economy / Management
Published by: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie
Keywords: nieruchomości komercyjne; zarządzanie strategiczne; rynek nieruchomości; zarządzanie nieruchomościami;wartość nieruchomości; techniki zarządzania nieruchomościami

Summary/Abstract: Niniejszy artykuł zawiera rozważania poświęcone zarządzaniu strategicznemu w odniesieniu do nieruchomości komercyjnych w Polsce. Istotną kwestią jest złożony proces kształtowania wartości takich nieruchomości, które stosunkowo rzadko zmieniają właściciela i są traktowane jako inwestycje wybitnie kapitałochłonne. Ponadto uwagę poświęcono także kwestii wyboru rozmaitych strategii zarządzania w zależności od rodzaju nieruchomości komercyjnych oraz przywołano funkcjonujące w literaturze fundamentalne definicje związane z zarządzaniem strategicznym oraz rynkiem nieruchomości w Polsce.

  • Issue Year: 18/2016
  • Issue No: 4
  • Page Range: 85-92
  • Page Count: 8
  • Language: Polish