The life cycle of feautere film in Poland – line life cycle estimation and marketing implications Cover Image

CYKL ŻYCIA FILMU KINOWEGO W POLSCE – ESTYMACJA KRZYWEJ I IMPLIKACJE MARKETINGOWE
The life cycle of feautere film in Poland – line life cycle estimation and marketing implications

Author(s): Natalia Gmerek, Rafał Zbyrowski
Subject(s): Economy, Business Economy / Management
Published by: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie
Keywords: film; management; Poland

Summary/Abstract: Celem artykułu jest wyznaczenie krzywej cyklu życia produktu filmowego na polskim rynku kinowym oraz wskazanie działań marketingowych jakie należy wdrożyć w procesie zarządzania cyklem życia filmu kinowego. Estymacja modeli panelowych dla różnych funkcji trendu sprzedaży pozwoliła ustalić, iż krzywa cyku życia filmu kinowego w Polsce przyjmuje kształt funkcji wykładniczej. Najwyższą sprzedaż produkt filmowy generuje w pierwszym tygodniu projekcji kinowej. W kolejnych tygodniach następuje regularny spadek sprzedaży biletów kinowych. Planując i organizując działania marketingowe w procesie komercjalizacji filmu kinowego należy uwzględnić: fazę przedpremierową,fazę premierową oraz fazę popremierową.

  • Issue Year: 18/2016
  • Issue No: 4
  • Page Range: 25-33
  • Page Count: 9
  • Language: Polish
Toggle Accessibility Mode