ARTISTIC SCOPE OF ORAL EPIC OF BOSNIAN MUSLIMS FROM MONTENEGRO AND SERBIA Cover Image
  • Price 4.00 €

UMJETNIČKI DOMETI USMENE EPIKE BOŠNJAKA IZ CRNE GORE I SRBIJE
ARTISTIC SCOPE OF ORAL EPIC OF BOSNIAN MUSLIMS FROM MONTENEGRO AND SERBIA

Author(s): Husein Bašić
Subject(s): Cultural history, Customs / Folklore, Bosnian Literature, The Ottoman Empire
Published by: Almanah
Keywords: Oral Epic; Bosnian Muslims; Montenegro; Serbia;

Summary/Abstract: Vrijeme i trajanje epskih pjesama u usmenoj narodnoj predaji Bošnjaka Srbije i Crne gore se uglavnom poklapa sa periodom tursko-osmanske vladavine balkanskim zemljama i narodima. Zato one cjelokupnim svojim bićem potvrđuju da su ne samo duhovni izraz toga vremena, već se širinom zahvata epskih događanja i izborom epskih junaka, uklapaju u širi kontekst bošnjačke epike na južnoslovenskim prostorima. Zato se za pojedine varijante zabilježenih bošnjačkih epskih pjesama ne može posigurno tvrditi da su prvobitno nastale u Bosni ili Hercegovini, ne samo što je za osmanskog vladanja mnogo šire područje bilo isti duhovni i administrativni prostor, već i što bi se time anulirao stvaralački doprinos u svijetu čuvenih narodnih pjesnika-pjevača rodom iz Sandžaka, kakvi su: Ćor-Huso Husović, Avdo Međedović, Salih Ugljanin, Murat Kurtagić, Kasum Rebronja, Sulejman Fortić, Alija Fjuljanin, Ašir Ćorović i drugi, čijim su se umijećem stvaranja epskih pjesama od poznatih sižea američki naučnici Milman Parry i Albert Bates Lord poslužili da obrazlože genezu antičkih epova - Ilijade i Odiseje.

  • Issue Year: 2005
  • Issue No: 31-32
  • Page Range: 69-82
  • Page Count: 14
  • Language: Bosnian