Harmony of effort and success Cover Image

Sklad napora i uspjeha
Harmony of effort and success

Author(s): Emanuel Josić
Subject(s): Music, Scientific Life
Published by: Franjevačka teologija Sarajevo

Summary/Abstract: U svojim memoarima kineski mudrac Seu- -Ma-Tsen piše kako na bit glazbe, između ostalog, spada i svojstvo da ujedinjuje. Harmonija glazbenih oblika to najbolje očituje. Pojam “harmonija” koristimo u više znanstvenih disciplina, pa i u svakodnevnom životu, ali u glazbi ona pokazuje onaj put u kojem jedan izraz, možda težak i nejasan, kompliciran i neshvatljiv, svoju svrhu nalazi u jedinstvu, cjelini i jasnoći. Ona je nešto lijepo, ali svojim jedinstvom približava se i onom filozofskom govoru o bitku kojeg uz svojstva dobroga i istinitoga označavaju i svojstva jednog i lijepog.

  • Issue Year: 41/2014
  • Issue No: 1+2
  • Page Range: 245-245
  • Page Count: 1
  • Language: Croatian