Salome's dance Cover Image

Salomin ples
Salome's dance

Author(s): Emanuel Josić
Subject(s): Cultural history, Music, 19th Century, Pre-WW I & WW I (1900 -1919), Interwar Period (1920 - 1939)
Published by: Franjevačka teologija Sarajevo
Keywords: Richard Strauss;

Summary/Abstract: Život i rad njemačkoga kompozitora Richarda Georga Straussa mogao bi se usporediti sa slikom orlova leta ili planinara kojeg privlače daleki vrhovi. I jednu i drugu sliku veže visina. I kada se dosegne određena visina u letu ili planinarenju, ljudski duh stremi još više. Richard Strauss je svojim kompozicijama stremio u visine. Nezadovoljan sobom? Možda! Ali je težio za višim, jačim, boljim, za vječnim i beskonačnim. Bavio se različitim glazbenim oblicima koje je ponekad dovodio do savršenstva. No, bio je čovjek kojeg je zla kob života pratila na svakom koraku. Kritičari mu nisu bili naklonjeni, budili su ga grubim protresanjem i pozivali na novu bitku. Ali njegova borba nikad nije prestajala i u njoj, iako iscrpljen, nikad nije gubio.

  • Issue Year: 41/2014
  • Issue No: 1+2
  • Page Range: 177-182
  • Page Count: 6
  • Language: Croatian