ISLAMIC EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN MONTENEGRO THROUGH CENTURIES Cover Image
  • Price 5.90 €

ISLAMSKO OBRAZOVNE INSTITUCIJE U CRNOJ GORI KROZ VJEKOVE
ISLAMIC EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN MONTENEGRO THROUGH CENTURIES

Author(s): Bajro Agović
Subject(s): Education, Islam studies, History of Education, Sociology of Education
Published by: Almanah
Keywords: Islamic education; Montenegro; "medresa";

Summary/Abstract: Prema najnovijim istraživanjima a koja nas uvode u istorijsko-pedagošku literaturu sa aspekta sticanja obrazovanja, istorija islamskog školstva dijeli se na dva perioda: 1. period prije osnivanja prvih škola „medresa“ i 2. period nakon osnivanja medresa. Granica između ova dva perioda uzima se 459/1066. godina kada je u Bagdadu otvorena prva od niza medresa koje je osnovao seldžučki vezir Nizamul-Mulk, kao vrstu teološkog (islamskog) seminara po ugledu na Al-Azhar, džamiju koju je fatimidski halifa Abdul-Mansur al- Aziz (975-996) pretvorio u prosvjetnu ustanovu, akademiju koja će kasnije prerasti u poznati univerzitet AL-Azhar.

  • Issue Year: 2009
  • Issue No: 45-46
  • Page Range: 73-89
  • Page Count: 17
  • Language: Bosnian