ACTIONS OF THE OTTOMAN EMPIRE IN BUILDING PLAV AND GUSINJE Cover Image
  • Price 5.90 €

AKTİVNOSTİ OSMANSKE DRŽAVE U İZGRADNJİ PLAVA İ GUSİNJA
ACTIONS OF THE OTTOMAN EMPIRE IN BUILDING PLAV AND GUSINJE

Author(s): Abidin Temizer
Subject(s): Local History / Microhistory, The Ottoman Empire
Published by: Almanah
Keywords: Gusinje; Plav; The Ottoman Empire; Public Work; Waqf;

Summary/Abstract: Osmanska država je u Plavu i Gusinju primjenila generalnu politiku izgradnje. Prilagođavajući program izgradnje prema potrebama grada, Osmanska država je uzela učešće u svim oblicima javnih radova. A tu najviše uzimaju primat džamije kao vjerske ustanove, medresa sa ruždijama kao prosvjetne institucije, hanovi, dućani kao trgovinski objekti. Gradovi su se razvijali u njihovom okruženju. Ove aktivnosti su finansirane od strane Sultana, vakufa i drugih privatnih lica. Veliki broj vakufa koji je u svojem posjedu imao zgrade i drugu nepokretnu imovinu je u velikom dijelu izgorio 1898. godine ili ih je crnogorska vlast nakon Balkanskog rata zaplijenila.

  • Issue Year: 2013
  • Issue No: 55-56
  • Page Range: 455-464
  • Page Count: 10
  • Language: Bosnian