On the Ottoman sovereignty in Montenegro Cover Image
  • Price 6.00 €

Karadağ’da Osmanli Hâkimiyetine Dair Bir Layiha
On the Ottoman sovereignty in Montenegro

Author(s): Abidin Temizer
Subject(s): The Ottoman Empire
Published by: Almanah
Keywords: Karadağ; Lâyıha; Fuad Mehmed Paşa; Osmanlı Hâkimiyeti;

Summary/Abstract: 27 Aralık 1852 tarihinde kaleme alınan ve Başbakanlık Osmanlı Arşivi ile Ankara’da Milli Kütüphane’de birer nüshaları bulunan lâyıha, Osmanlı Devleti’nin Karadağ üzerindeki egemenlik haklarını ispatlamaya yöneliktir. Lâyıhada Karadağ’ın Osmanlı hâkimiyetine geçişi ve Osmanlı Devleti’nin burada uyguladığı idarî ve malî sistemden tarihi belgelere gönderme yapılarak bahsedilmektedir. Ayrıca Karadağ prensinin siyasî ve ruhanî liderliğine ve Karadağlıların isyanlarına da değinilmektedir.

  • Issue Year: 2011
  • Issue No: 50
  • Page Range: 163-174
  • Page Count: 12
  • Language: Turkish