State Responsibility for Damage Caused by miscarriage of justice– Practice of the Supreme Court of the Federation of Bosnia and Herzegovina in the light of the Court of the European Union Cover Image

Odgovornost države za štetu uzrokovanu pogrešnom presudom – praksa Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine u svjetlu Suda Evropske unije
State Responsibility for Damage Caused by miscarriage of justice– Practice of the Supreme Court of the Federation of Bosnia and Herzegovina in the light of the Court of the European Union

Author(s): Zlatan Meškić, Maja Čolaković
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Civil Law, EU-Legislation
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: Bosnia and Herzegovina; Supreme Court; Federation of Bosnia and Hercegowina; European Union;

Summary/Abstract: Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine (Vrhovni sud) je u dvije vremenski bliske odluke1 utvrdio kriterije koji moraju biti ispunjeni kako bi se uspostavila državna odgovornost za štetu koja nastaje kada sud pogrešno primijeni materijalnog pravo. Prilikom utvrđivanja kriterija koristio je komparativnu analizu prakse Suda Evropske unije (Sud EU). To je i neposredan povod da se prikažu navedene odluke Vrhovnog suda FBiH. Pritom će se slijediti dva cilja. Jedan cilj je predstaviti problematiku odgovornosti države za štetu uzrokovanu greškama u pravosuđu kroz praksu Vrhovnog suda FBiH, dok je drugi ustanoviti u kojoj mjeri i po kom osnovu se sudovi u BiH u predpristupnom periodu mogu ili moraju oslanjati na praksu Suda EU.

  • Issue Year: 5/2014
  • Issue No: 16
  • Page Range: 96-104
  • Page Count: 9
  • Language: Bosnian, Croatian, Serbian