CHURCH OF MONTENEGRO AND THE OTTOMAN EMPIRE Cover Image
  • Price 4.90 €

CRNOGORSKA CRKVA I OSMANSKO CARSTVO
CHURCH OF MONTENEGRO AND THE OTTOMAN EMPIRE

Author(s): Novak Adžić
Subject(s): History of Church(es), The Ottoman Empire
Published by: Almanah
Keywords: Church of Montenegro; The Ottoman Empire; Balkan;

Summary/Abstract: Viševjekovni povijesni odnosi Osmanskog carstva i Crnogorske pravoslavne crkve bili su slojeviti i kompleksni. Determinisani su ukupnim odnosom i položajem crnogorskog naroda i države Crne Gore prema Osmanskoj imperiji i njenim političkim, teritorijalnim i vojnim posjedima i vlašću na Balkanu. Taj odnos varirao je kroz istoriju, zavisno od premoći ili opadanja moći i uticaja Turske imperije na Balkanu i od jačanja nacionalnih oslobodilačkih težnji naroda jugoistoka Evrope da konstituišu vlastite nezavisne države i zaokruže svoj etnički i državni prostor.

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 57-58
  • Page Range: 287-292
  • Page Count: 6
  • Language: Bosnian