Annotations, New books Cover Image

Anotácie, nové knihy
Annotations, New books

Author(s): Michal Mudroch, Peter Tkáč, Slavomír Zelenák, Lukáš Tkáč, Miroslav Huťka, Daniela Nazadová, Michal Habaj, Mariana Čentéšová, Matej Maruniak, Peter Zmátlo
Subject(s): History, Essay|Book Review |Scientific Life
Published by: VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
Keywords: Annotation; New book

Summary/Abstract: Petr Čornej, Historici, historiografie a dějepis (Studie, črty, eseje) Peter Caban, Historicko-vedecký pohľad na tematiku vôní v Biblii a v liturgii Emília Hrabovec a kol., Slovenský ústav svätých Cyrila a Metoda v Ríme (1963 – 2013) Beáta Pintérová, Z dejín bádania o príchode Maďarov do Karpatskej kotliny v slovenskej a maďarskej historickej spisbe od polovice 19. storočia do konca 20. storočia Matúš Kučera, Stredoveké Slovensko Đura Hardi (ed.), The Cultural and Historical Heritage of Vojvodina in the Context of Classical and Medieval Studies Pavel Dvořák, Stopy dávnej minulosti 8. Slovensko v čase tureckých vojen : Smrť sultána Sulejmana Tünde Lengyelová, Život na šľachtickom dvore : odev, strava, domácnosť, hygiena, voľný čas Marek Rutkowski, Zarządzanie, Logistyką w Królestwie Polskim : zabezpieczenie przeciwpowodziowe, mosty i opłaty wodne Anton Hruboň, „Blaho vlasti – zákon najvyšší“. Národná obec fašistická a Slovensko (1926 – 1938) Katerina Clarková, Sovětský román : Dějiny jako rituál Katerina Clarková, Moskva, čtvrtý Řím : Stalinismus, kosmopolitismus a vývoj sovětské kultury 1931–1941 Michal Bada - Alena Bartlová et al., Putovanie dejinami pod múrmi Oravského hradu Človek – Spoločnosť a dejiny (Osobnosti v dejinách) [online], ed. Marcela Domenová Ladislav Tkáčik (ed.), Studia capuccinorum Boziniensia II Z minulosti Spiša XXIV. Ročenka Spišského dejepisného spolku v Levoči, ed. Ivan Chalupecký Spoločnosť a dejiny (Človek – priestor – kultúra) [online], ed. Marcela Domenová

  • Issue Year: 8/2017
  • Issue No: 1
  • Page Range: 136-159
  • Page Count: 24
  • Language: Slovak