New Law on public procurement in Bosnia and Herzegovina: The procedure for awarding services contracts in Annex II Part B Cover Image

Novi zakon o javnim nabavkama u Bosni i Hercegovini: Postupak dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. Dio B
New Law on public procurement in Bosnia and Herzegovina: The procedure for awarding services contracts in Annex II Part B

Author(s): Enesa Mrkaljević
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: Law; Public procurement; Service contracts; Bosnia & Herzegovina;

Summary/Abstract: Pravila javnih nabavki su stečevina Europske unije, a Bosna i Hercegovina (BiH) ih je prihvatila kao jedan od uslova za pristup Europskoj uniji. Naime, Europska komisija je, kao jedan od uslova iz Studije izvodljivosti, postavila usvajanje jedinstvenog zakona o javnim nabavkama na čitavoj teritoriji BiH. BiH je, tako, u septembru 2004. godine usvojila Zakon o javnim nabavkama i po prvi put kodifikovala ovu materiju.

  • Issue Year: 7/2016
  • Issue No: 24
  • Page Range: 62-66
  • Page Count: 5
  • Language: Bosnian, Croatian, Serbian