Analysis of the cost of capital for companies issuing corporate bonds listed on the Warsaw Stock Exchange Cover Image

Analiza kosztu kapitału przedsiębiorstw przy emisji obligacji korporacyjnych notowanych na GPW w Warszawie
Analysis of the cost of capital for companies issuing corporate bonds listed on the Warsaw Stock Exchange

Author(s): Piotr Zasępa
Subject(s): Economy, National Economy, Financial Markets
Published by: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej
Keywords: koszt kapitału; obligacje korporacyjne; cost of capital; corporate bonds
  • Issue Year: XLVII/2013
  • Issue No: 3
  • Page Range: 661-671
  • Page Count: 11
  • Language: Polish