Seminar on Exchange of Expe¬rience, “Development of Multilateral Activities of School and Preschool Children in the Process of Creative Language Education”, Lublin, 4 March 2016 Cover Image

Seminarium Wymiany Doświadczeń, „Integralna edukacja − wybrane zagadnienia”. „Rozwijanie wielostronnej aktywności dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym w procesie twórczego kształcenia językowego”, Lublin, 4 marca 2016 r.
Seminar on Exchange of Expe¬rience, “Development of Multilateral Activities of School and Preschool Children in the Process of Creative Language Education”, Lublin, 4 March 2016

Author(s): Barbara Borowska, Marta Buk-Cegiełka
Subject(s): Essay|Book Review |Scientific Life, Conference Report
Published by: Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  • Issue Year: 8/2016
  • Issue No: 4
  • Page Range: 135-138
  • Page Count: 4
  • Language: Polish