Krystyna Chałas, Moc wychowawcza przypadkowych zdarzeń w świetle introcepcji wartości [The Educational Power of Accidental Events in the Light of the Introception of Values], Kielce–Lublin: Wydawnictwo „Jedność” 2011 Cover Image

Krystyna Chałas, Moc wychowawcza przypadkowych zdarzeń w świetle introcepcji wartości, Kielce–Lublin: Wydawnictwo „Jedność” 2011
Krystyna Chałas, Moc wychowawcza przypadkowych zdarzeń w świetle introcepcji wartości [The Educational Power of Accidental Events in the Light of the Introception of Values], Kielce–Lublin: Wydawnictwo „Jedność” 2011

Author(s): Marta Buk-Cegiełka
Subject(s): Essay|Book Review |Scientific Life, Book-Review
Published by: Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  • Issue Year: 7/2015
  • Issue No: 3
  • Page Range: 131-133
  • Page Count: 3
  • Language: Polish