Methodology of the Structure of Modular Vocational Training Cover Image

Modulinio profesinio mokymo(-si) struktūros metodika
Methodology of the Structure of Modular Vocational Training

Author(s): Vidmantas Tūtlys, Živilė Navikienė
Subject(s): Education
Published by: Vytauto Didžiojo Universitetas
Keywords: modulis; modulinis mokymas; MM; modulio struktūra; kompetencija; nacionalinė kvalifikacijų sąranga; NKS; modul; modular teaching; structure of the module; competence; national qualification system

Summary/Abstract: Straipsnyje apibrėžiama kompetencijomis grįsto modulio kūrimo sąlygos ir struktūra. Aptariama modulinio mokymo programos konstrukcija, išryškinamos modulio kūrimo metodinės nuostatos. Pateikiami modulio struktūros sudarymo reikalavimai, kurie suteikia mokymosi procesui aiškumą. Išskiriamos modulinės profesinio mokymo struktūros dimensijos. Straipsnio išvados gali būti taikomos kuriant modulinio profesinio mokymo sistemą Lietuvoje. The aim of the article is to review the main principles of modular training structure. The module structure is based on the National Qualification Framework as well as political, administrative and programme dimensions. Qualitative research helped to determine the aspects and problematic points of module structure. Methodology is based on the liberalistic and pragmatic ideas which help to combine modular vocational training system. The objectives of the article are the following: • to discuss the place of vocational training module in the National Qualification Framework; • to define the criteria for composing structure of modular training programme/module composition; • on the basis of the results of the qualitative research to set out the dimensions of the modular vocational training structure. 1. Vocational training module, a learning component developed for acquiring a certain part (unit) of qualification, determines the explicit learning path for acquiring qualification or part of it, that is reflected in the National Qualification Framework. The modular training is based on the clear split of qualification into the separate units upon which modules are developed. Qualification unit is realized through the module. It allows acquiring the set of competencies that is a constituent part of qualification and that helps to integrate and remain in the labour market. Each module is a structurized learning component of qualification activity partial competency. 2. The module structure criteria presuppose the presumable description of the module structure that determines the clear learning structure and is required for the curriculum development. 3. The empirical research helps to distinguish the following dimensions of modular training learning structure: political, administrative and programme. All these modular learning dimensions should be clearly regulated and defined.

  • Issue Year: 2009
  • Issue No: 18
  • Page Range: 140-154
  • Page Count: 15
  • Language: Lithuanian