Stanisław Chrobak SDB (ed., comp.), Rev. Bosko in Popes' Statements, vol. I-II Cover Image

Stanisław Chrobak (red., oprac.), Ksiądz Bosko w wypowiedziach papieży, t. I-II
Stanisław Chrobak SDB (ed., comp.), Rev. Bosko in Popes' Statements, vol. I-II

Author(s): Grzegorz Wójcik
Subject(s): Essay|Book Review |Scientific Life, Book-Review
Published by: Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  • Issue Year: 8/2016
  • Issue No: 2
  • Page Range: 171-173
  • Page Count: 3
  • Language: Polish