Legal status of the Mayor of the City of Mostar After Expiry of Legislative period Cover Image

Pravni status Gradonačelnika Grada Mostara poslije isteka mandata
Legal status of the Mayor of the City of Mostar After Expiry of Legislative period

Author(s): Nurko Pobrić
Subject(s): Governance, Public Administration
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: Law; City Mostar; Mayor;

Summary/Abstract: Ustavni sud Bosne i Hercegovine je svojom odlukom broj: U-9/09 od 26. novembra 2010. godine utvrdio da određeni članovi Izbornog zakona Bosne i Hercegovine nisu u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, kao i određene odredbe Statuta Grada Mostara. Ove odredbe (i Izbornog zakona BiH i Statuta Grada Mostara) odnose se na postupak izbora vijećnika u Gradsko vijeće Grada Mostara. Stručnoj i općoj publici je poznato da Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine nije još izvršila navedenu odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, pa zbog toga ni izbori za Gradsko vijeće Grada Mostara nisu održani u protekla dva ciklusa lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini. Stoga, Grad Mostar više od osam godina “funkcionira” bez Gradskog vijeća.

  • Issue Year: 7/2016
  • Issue No: 26
  • Page Range: 63-64
  • Page Count: 2
  • Language: Bosnian, Croatian, Serbian