Coordination capacity of the Government Of the Republic of Croatia: current status and recommendations for improvement Cover Image

Koordinativni kapacitet Vlade Republike Hrvatske: aktualno stanje i preporuke za poboljšanje
Coordination capacity of the Government Of the Republic of Croatia: current status and recommendations for improvement

Author(s): Teo Giljević
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Governance
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: Law; Croatia; Government;

Summary/Abstract: Problem koordinacije javnih politika i upravnog djelovanja kao jedan od najstarijih problema javnog sektora nastao uslijed diferencijacije uprave i fragmentacije upravnog sustava, dodatno su produbile neomenadžerska doktrina, ideje političke decentralizacije kao i procesi globalizacije i europeizacije. Tranzicijske zemlje suočavaju se pak sa dodatnim problemom zbog nerazvijenosti koordinativnih institucija u okviru izvršne vlasti, glavni teret integracije i dalje pada na dominantnu političku organizaciju. Za političku vlast stoga jedno od ključnih pitanja postaje kako osigurati dosljednost, koherentnost javnih politika, a nedostatak koordinacije često je najveći izvor neuspjeha javnih politika.

  • Issue Year: 8/2017
  • Issue No: 27
  • Page Range: 66-72
  • Page Count: 7
  • Language: Bosnian, Croatian, Serbian