Customer Equity Management of Industrial Organizations in Bulgaria Cover Image

Управление на клиентския капитал на индустриалните предприятия в България
Customer Equity Management of Industrial Organizations in Bulgaria

Author(s): Darina Pavlova
Subject(s): National Economy, Business Economy / Management, Micro-Economics
Published by: Икономически университет - Варна
Keywords: customer equity; brand; relationships; customers
  • Issue Year: 60/2016
  • Issue No: 3
  • Page Range: 397-403
  • Page Count: 7
  • Language: Bulgarian