(Anti)Utopia of Critical Telos Cover Image

(Анти)утопија критичког телоса (Татјана Росић, (Анти)утопије тела: репрезентације маскулинитета у савременој српској прози)
(Anti)Utopia of Critical Telos

Author(s): Žarka Svirčev
Subject(s): Book-Review, Theory of Literature
Published by: Институт за књижевност и уметност

Summary/Abstract: (Татјана Росић. (Анти)утопије тела. Репрезентације маскулинитета у савременој српској прози, Београд: Институт за књижевност и уметност, 2014, 394 стр)

  • Issue Year: 47/2015
  • Issue No: 157
  • Page Range: 391-396
  • Page Count: 6
  • Language: Serbian