Gift Exchange Cover Image

Razmena darova
Gift Exchange

Author(s): Igor Rajnjak, Maja Solar, Nikola Živanović, Jasmina Vrbavac, Aleksandar B. Laković, Dragan Babić, Marjan Čakarević, Dragana Beleslijin, Zdravko Petrović, Žarka Svirčev
Subject(s): Review
Published by: Културни центар Новог Сада

Summary/Abstract: Marjan Čakarević: MIR BOŽJI (Novica Tadić: Tu sam u tami, Arhipelag, Beograd, 2011. i Ja i moja pratnja, Zavod za udžbenike, Beograd, 2011) Dragana Beleslijin: POZAMANTERIJA JEDNOGA GRADA (Franja Petrinović: Almaški kružoci lečenih mesečara, Akademska knjiga, Novi Sad, 2011) Ala Tatarenko: BLIZANCI, DVOJNICI, IMENJACI: PRIVIDI SLIČNOSTI I RAZLIČITOSTI (Vule Žurić: Narodnjakova smrt, Laguna, Beograd, 2009) Nikola Živanović: SMIRENI POSMATRAČ (Dragan Jovanović Danilov: Moja tačna priviđenja, Arhipelag, Beograd, 2010) Dragan Babić: SVAKA JE PRIČA ZNAČAJNA (Srđan Srdić: Espirando, Stubovi kulture, Beograd, 2011) Aleksandar B. Laković: USAMLJENOST I KAO SIGURNOST I KAO SLOBODA (Gordana Đilas: Sećanje koje se nije dogodilo, Futura publikacije, Novi Sad, 2011) Jasmina Vrbavac: MAGIJA KOMEDIJE NARAVI (Mirjana Đurđević: Bremasoni, Laguna, Beograd, 2011) Maja Solar: POZIV LITERARNIM PRIJATELJIMA (Vladimir Stojnić: Poziv na saučesništvo, MostArt, Zemun, 2011) Žarka Svirčev: SVE ONO ŠTO JE BIO, NJEGOVIH STOTINU ŽIVOTA (Mirko Magarašević: Jovan Hristić izbliza, Službeni glasnik, Beograd, 2010) Zdravko Petrović: KAKO SE KALIO TEOFIL PANČIĆ (Teofil Pančić: Stanica fantomskih vozova, Kulturni centar Novog Sada, Novi Sad, 2011) Igor Rajnjak: SPINOZA ZA POČETNIKE (Baltazar Tomas: Biti srećan sa Spinozom, Xenia Metella, Beograd, 2010)

  • Issue Year: 2011
  • Issue No: 472
  • Page Range: 189-228
  • Page Count: 40
  • Language: Serbian