An Explorer of the Power of Words Cover Image

Žodžio galių tyrėjas
An Explorer of the Power of Words

Author(s): Danguolė Valančė
Subject(s): Cultural Essay, Political Essay, Societal Essay
Published by: Vytauto Didžiojo Universitetas
Keywords: žodis; galia; tyrėjas; explorer; power; word

Summary/Abstract: Nė kiek ne per drąsu sakyti, kad ši rinktinė yra reikšmingas įvykis kalbotyros darbų leidyboje, juk tai – lietuvių kalbos stilistikos istorija. Didžiulė knygos apimtis (700 puslapių), be abejonės, pareikalavo nemažų intelektinių ir finansinių išteklių, tačiau investuoti vertėjo, nes apie stilistiką – mokslą, tyrinėjantį kalbos priemonių pasirinkimą ir vartosenos subtilumus – jau senokai kas nors bebuvo leista. Paskutinė šio kalbotyros mokslo knyga pasirodė prieš dešimtmetį, tai Kazimiero Župerkos „Lietuvių kalbos stilistika“, išleista 1997 m. Šiauliuose, o 2001 m. pakartota. Čia vertėtų paminėti ir Vaidos Knabikaitės monografiją „Lingvistinės lietuvių kalbos stilistikos raida XX amžiuje“ (2006), nušviečiančią šio mokslo sudėtingumą, jo raidą lietuvių mokslininkų darbuose ir svarbiausius principus, kurie išryškėja per idėjų ir požiūrių įvairovę.

  • Issue Year: 2010
  • Issue No: 54
  • Page Range: 320-323
  • Page Count: 4
  • Language: Lithuanian