ŠIUOLAIKINĖS VISUOMENĖS ĮPROČIŲ ATŠVAITAI REKLAMOS KALBOJE;GIESMĖ PARIBIUI;A BOOK ABOUT THE LITHUANIAN PHOENIX;GENEROLO LUCJANO ŻELIGOWSKIO BIOGRAFIJA Cover Image

ŠIUOLAIKINĖS VISUOMENĖS ĮPROČIŲ ATŠVAITAI REKLAMOS KALBOJE;GIESMĖ PARIBIUI;A BOOK ABOUT THE LITHUANIAN PHOENIX;GENEROLO LUCJANO ŻELIGOWSKIO BIOGRAFIJA
ŠIUOLAIKINĖS VISUOMENĖS ĮPROČIŲ ATŠVAITAI REKLAMOS KALBOJE;GIESMĖ PARIBIUI;A BOOK ABOUT THE LITHUANIAN PHOENIX;GENEROLO LUCJANO ŻELIGOWSKIO BIOGRAFIJA

Author(s): Waldemar Rezmer, Danguolė Valančė, Jūratė Kiaupienė, Alfred Erich Senn
Subject(s): Cultural Essay, Political Essay, Societal Essay
Published by: Vytauto Didžiojo Universitetas
Keywords: ŠIUOLAIKINĖS VISUOMENĖS ĮPROČIŲ ATŠVAITAI REKLAMOS KALBOJE; GIESMĖ PARIBIUI; A BOOK ABOUT THE LITHUANIAN PHOENIX; GENEROLO LUCJANO ŻELIGOWSKIO BIOGRAFIJA

Summary/Abstract: ŽUPERKA Kazimieras. Reklamos tekstas: pragmatika, stilius, kalba. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2008, 141 p.: iliustr.; A Book of the Grand Duchy of Lithuania Towards the Traditions o f European Community A Joint Publication of Scientists and Writers from Belarus, Lithuania and Poland Koncepcja Andrzj Strumiłło. Wydawca undacja Pogranicze przy współpracy ośrodka „Pogranicze – sztuk, k u lt u r, narodów“, uprawniony na podstawie umowy linecji Narodowe Centrum Kultury. Sejny, 2008, 551 p.; The Lithuanian Phoenix. The Lithuanian Phoenix Studies and Essays, 1940-1990. Vilnius: Versus aureus, 2009, 406 p.; Fabisz Dariusz. Generał Lucjan Żeligowski (1865-1947) Działalność wojskowa i polityczna. Warszawa, 2007, s. 374.

  • Issue Year: 2009
  • Issue No: 51
  • Page Range: 279-295
  • Page Count: 17
  • Language: other