46th Symposium of Lecturers of the Liturgy at the Faculty of Theology and in the Higher Spirital Seminars (Katowice, 7-9 September 2010) Cover Image

46. Sympozjum Wykładowców Liturgiki na Wydziałach Teologicznych i w Wyższych Seminariach Duchownych (Katowice, 7–9 września 2010)
46th Symposium of Lecturers of the Liturgy at the Faculty of Theology and in the Higher Spirital Seminars (Katowice, 7-9 September 2010)

Author(s): Adelajda Sielepin, Jarosław A. Superson SAC
Subject(s): Christian Theology and Religion, Conference Report, Sociology of Religion
Published by: Polskie Towarzystwo Teologiczne

Summary/Abstract: W dniach 7–9 września 2010 roku odbyło się w Katowicach sympozjum wykładowców liturgiki pt. Ordinatio presbyterorum. Liturgia, teologia, ministerium (do Soboru Trydenckiego). Obrady miały miejsce w auli Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Śląskim. Zebranych przywitali: abp Damian Zimoń, ordynariusz katowicki, ks. dr Jerzy Paliński, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Katowicach, ks. dr hab. Czesław Krakowiak, prof. KUL, przewodniczący Sekcji Liturgistów Polskich, i gospodarz ks. dr hab. Andrzej Żądło, prof. UŚ, dziekan Wydziału Teologicznego.

  • Issue Year: 64/2011
  • Issue No: 2
  • Page Range: 189-192
  • Page Count: 4
  • Language: Polish