Impact of economic downturn on consumption of households in the Lublin region Cover Image

Wpływ dekoniunktury gospodarczej na konsumpcję gospodarstw domowych. w regionie lubelskim (w świetle badań ankietowych)
Impact of economic downturn on consumption of households in the Lublin region

Author(s): Genowefa Sobczyk
Subject(s): Economy, National Economy, Human Resources in Economy, Socio-Economic Research
Published by: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej
Keywords: konsumpcja; kryzys; badania gospodarstw domowych; zmiany zachowań konsumpcyjnych; consumption; crisis; household survey; changes in consumer behavior
  • Issue Year: XLVII/2013
  • Issue No: 1
  • Page Range: 179-188
  • Page Count: 10
  • Language: Polish
Toggle Accessibility Mode