Quality of studies in higher education institution: philosophy and praxeology of management  Cover Image

Studijų kokybė aukštojoje mokykloje: valdymo filosofija ir prakseologija
Quality of studies in higher education institution: philosophy and praxeology of management

Author(s): Audronė Juodaitytė
Subject(s): Education
Published by: Vytauto Didžiojo Universitetas
Keywords: quality; total quality; total quality management; study total quality system; study total quality management; external study quality assessment; internal study quality assessment.

Summary/Abstract: The article defines total quality philosophy, its transformations and significance for study quality in higher education institution. It reveals the concepts, principles and problems of study quality management and provides an overview of implementation of study quality management at today’s European universities. The experience of two European countries (Great Britain and Finland) in study quality management is analysed. Generalised conclusions and recommendations for study quality management efficiency at modern universities are provided. Straipsnyje aptariama visuotinės kokybės filosofija, jos transformacijos ir reikšmingumas aukštosios mokyklos studijų kokybei. Atskleidžiamos studijų kokybės valdymo koncepcijos, principai bei problemos. Nušviečiama, kaip šiuolaikiniuose Europos universitetuose yra įgyvendinamas studijų kokybės valdymas. Nagrinėjama dviejų Europos šalių (Didžiosios Britanijos ir Suomijos) patirtis studijų kokybės valdyme. Pateikiamos apibendrintos išvados ir rekomendacijos studijų kokybės valdymo efektyvinimui šiuolaikiniuose universitetuose.

  • Issue Year: 2004
  • Issue No: 01
  • Page Range: 12-25
  • Page Count: 14
  • Language: English