The Quality of Higher Education Cover Image

Aukštojo mokslo kokybė
The Quality of Higher Education

Publishing House: Vytauto Didžiojo Universitetas
Subject(s): Social Sciences, Education
Frequency: 1 issues
Print ISSN: 2345-0258
Online-ISSN: 1822-1645
Status: Ceased Publication

 • 2004
 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • Issue No. 01
 • Issue No. 02
 • Issue No. 03
 • Issue No. 04
 • Issue No. 05
 • Issue No. 06
 • Issue No. 07
 • Issue No. 08
 • Issue No. 09
 • Issue No. 10
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

The journal “The Quality of Higher Education” is a forum for different philosophies of education quality competing with each other. We hope that both theoretical and empirical research of higher education quality being published in the journal will enable the readers to analyse, evaluate and develop their own attitude on the issues of higher education and research quality, as well as will contribute to the quality culture improvement in universities, colleges, and other institutions of higher education sector. The journal “The Quality of Higher Education” is, first of all, assigned for teachers and students of higher education institutions, as well as politicians and leaders, employers and graduates, scientists and practitioners including all those carrying out research, studies, and being concerned with higher education and improvement of its quality. Žurnalas „Aukštojo mokslo kokybė" visų pirma skiriamas aukštųjų mokyklų dėstytojams, studentams, politikams ir vadovams, darbdaviams ir absolventams, mokslininkams ir praktikams bei visiems, kurie dirba mokslinį darbą, studijuoja ir domisi aukštuoju mokslu ir jo kokybės tobulinimu. Žurnalas „Aukštojo mokslo kokybė" – tai tarpusavyje besivaržančių skirtingų švietimo kokybės filosofijų diskusijų erdvė. Siekiame, kad žurnale skelbiami teoriniai ir empiriniai aukštojo mokslo kokybės tyrimai sudarytų sąlygas skaitytojams analizuoti, vertinti ir plėtoti savo požiūrį į aukštojo mokslo kokybės problemas, prisidėtų prie kokybės kultūros tobulinimo universitetuose, kolegijose ir kitose aukštojo mokslo sektoriui priklausančiose institucijose.