Anna Gronkiewicz, Social organization in the general administrative proceedings, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012, ss. 348 Cover Image

Anna Gronkiewicz Organizacja społeczna w ogólnym postępowaniu administracyjnym Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012, ss. 348
Anna Gronkiewicz, Social organization in the general administrative proceedings, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012, ss. 348

Author(s): Karol Dąbrowski, Tomasz Dąbrowski
Subject(s): Constitutional Law, Criminal Law, Civil Law, Public Administration, Present Times (2010 - today), Book-Review
Published by: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej

Summary/Abstract: A Book Review

  • Issue Year: 20/2013
  • Issue No: 2
  • Page Range: 235-242
  • Page Count: 8
  • Language: Polish