Public transportation and spatial accessibility in rural areas of Switzerland Cover Image

Transport publiczny a dostępność na obszarach wiejskich Szwajcarii
Public transportation and spatial accessibility in rural areas of Switzerland

Author(s): Robert Guzik
Subject(s): Regional Geography, Environmental Geography, Maps / Cartography
Published by: Bernardinum
Keywords: dostępność; obszary wiejskie; Szwajcaria; transport publiczny; zrównoważona mobilność

Summary/Abstract: Dostępność przestrzenna jest jednym z kluczowych składników dyskursów rozwoju obszarów wiejskich, sprawiedliwości społecznej, a także zrównoważonego rozwoju. Dostępność do przestrzennie i czasowo rozproszonych miejsc, zasobów i szans, a zwłaszcza dostępność do edukacji czy służby zdrowia, jest ważnym czynnikiem określającym szanse życiowe ludzi. Dostępność jest też czynnikiem rozwoju i wzrostu gospodarczego miejscowości i całych regionów. Celem artykułu jest przedstawienie wpływu instytucjonalnych uwarunkowań organizacji transportu publicznego w Szwajcarii, uznawanej za wzorzec organizacji transportu publicznego, na dostępność przestrzenną na obszarach wiejskich. Dla uwzględnienia wpływu regulacji transportu publicznego zbadano zmiany w dostępności na wybranych obszarach wiejskich Szwajcarii, które pokazano na szerszym tle zmian dostępności na wybranych obszarach wiejskich Polski, Czech i Słowacji.

  • Issue Year: 19/2016
  • Issue No: 4
  • Page Range: 49-61
  • Page Count: 13
  • Language: Polish