Determinants of the occurrence of roadside memorials in Poland Cover Image

Determinanty występowania miejsc pamięci przy polskich drogach
Determinants of the occurrence of roadside memorials in Poland

Author(s): Lucyna Przybylska
Subject(s): Human Geography, Regional Geography, Maps / Cartography, Philosophical Traditions, Ethics / Practical Philosophy, Social Philosophy, Sociology
Published by: Bernardinum
Keywords: krzyże powypadkowe; Polska; przydrożne miejsca pamięci; spontaniczne upamiętnienia

Summary/Abstract: Krzyże, kwiaty, znicze, a nawet nagrobki stojące w miejscu wypadku drogowego są częścią zjawiska określanego w literaturze światowej jako spontaniczne upamiętnienia (spontaneous memorialization) lub przydrożne pomniki (roadside memorials). Architekci, folkloryści, geografowie, psychologowie, socjologowie i inni naukowcy badają przydrożne pomniki pod względem wyglądu, lokalizacji, znaczenia dla ludzi, którzy je wystawili, nie zapominając o poszukiwaniu przyczyn ich pojawiania się we współczesnym świecie. Celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, jakie czynniki determinują występowanie (powstanie i trwanie) miejsc pamięci przy drogach w Polsce. Chociaż wykorzystano głównie teksty wcześniej publikowane, to dane i ich interpretację zaprezentowano w nowym, oryginalnym zestawieniu. Struktura opracowania jest następująca: po zarysie literatury na temat spontanicznych miejsc pamięci zaprezentowano autorski model występowania tych miejsc przy drogach w Polsce, a następnie wybrane jego elementy szerzej omówiono w kolejnych trzech częściach artykułu.

  • Issue Year: 19/2016
  • Issue No: 3
  • Page Range: 57-65
  • Page Count: 9
  • Language: Polish