Unified Pluralism: Fostering Reconiliation and the Demise of Ethnic Nationalism Cover Image

Objedinjeni pluralizam: gajenje pomirenja i okončanje etničkog nacionalizma
Unified Pluralism: Fostering Reconiliation and the Demise of Ethnic Nationalism

Author(s): Rory Conces
Contributor(s): Jasminka Babić-Avdispahić (Translator)
Subject(s): Civil Society, Governance, Nationalism Studies, Inter-Ethnic Relations
Published by: Akademija Nauka i Umjetnosti Bosne i Hercegovine
Keywords: pluralism; reconciliation; ethnic nationalism;

Summary/Abstract: Od parafiranja Daytonskog mirovnog sporazuma 21. novembra 1995. Bosna i Hercegovina je "zamašan eksperiment” u demokratizaciji, opsežan skup aktivnosti na izgradnji mira koje se protežu od onih upravljenih odozgo prema dole kroz međunarodno reguliranje izbora, ekonomski menadžment i razvoj institucija do onih upravljenih odozdo prema gore kroz razvoj političke kulture izgradnjom civilnog društva. Štaviše, o ovom širokom međunarodnom uplitanju u bosanske državne poslove se nije moglo pregovarati. Počev od kraja 1997., međunarodni mandat je proširen. Na primjer, Visokom predstavniku je data ovlast u poduzimanju akcija protiv obstrukcionizma izabranih zvaničnika na državnom i entitetskom nivou.

  • Issue Year: 2001
  • Issue No: 03+04
  • Page Range: 125-139
  • Page Count: 15
  • Language: Bosnian